Hvis brugeren har Clever Complete, betaler brugeren sit strømforbrug til egen el-leverandør. Clever fjernaflæser så brugerens forbrug til hjemmeladeboksen og overfører automatisk hvert kvartal beløbet svarende til forbruget til brugerens konto. 

Den gældende refusionssats per forbrugt kWh på hjemmeladeboksen kan brugeren se på Clevers hjemmeside

En gang årligt kan Clever vælge at regulere satsen i overensstemmelse med den gennemsnitlige udvikling i prisen på elektricitet i Danmark.

Fandt du dit svar?