Hvis du har Clever Unlimited, Clever All-in-One eller Clever Complete, afregner du i første omgang selv for strømmen, som du forbruger på hjemmeladeboksen, direkte med din elleverandør. Hvert kvartal modtager du så en tilbagebetaling fra Clever svarende til den gældende tilbagebetalingssats og elforbruget på din ladeboks.

Clever fjernaflæser strømforbruget direkte fra hjemmeladeboksen, og tilbagebetalingen for de forbrugte kilowatttimer på hjemmeladeboksen overføres automatisk til din konto, når du er tilmeldt Betalingsservice. Husk derfor at tilmelde dit abonnement hos Clever til Betalingsservice, så kører tilbagebetalingen også helt automatisk.

Du kan tilmelde dig Betalingsservice med dit kundenummer, som du finder på din første faktura fra Clever. Du finder en vejledning til Betalingsservice her.

Kort om Clevers tilbagebetalingssats:

  • Clevers landsdækkende tilbagebetalingssats for tredje kvartal af 2019 er 2,00 kr. inkl. moms per forbrugt kilowatttime på din ladeboksen.
  • Clevers landsdækkende tilbagebetalingssats dækker variable omkostningsposter (elhandel og system- og nettarif) og afgifter (PSO- og elafgift*), men ikke abonnementsomkostninger til elhandels- og netselskaber.  
  • Clevers landsdækkende tilbagebetalingssats gælder både private kunder og erhvervskunder.  
  • Clever har muligheden for at tilpasse den landsdækkende tilbagebetalingssats hvert kvartal til markedsvilkårene i forbindelse med udsving i elpriserne og afgifterne.

*Elafgiftandelen, som svarer til 88,4 øre ekskl. moms per kilowatttime, bliver refunderet af Clever, så længe Clever kan benytte godtgørelsen af elafgift til opladning af elbiler.


Hvorfor kan tilbagebetalingssatsen ændre sig?

Omkostningsposter, afgifter og tariffer fastsættes af Energistyrelsen, Energinet og elmarkedet generelt. Det betyder, at prisen på el kan ændre sig i løbet af året, og derfor kan Clever i forbindelse med ændringerne tilpasse den landsdækkende tilbagebetalingssats hvert kvartal, så de svarer til de gældende markedsvilkår. Det betyder, at Clevers gældende tilbagebetalingssats altså kan gå både op og ned.

Du kan herunder se en kort oversigt, så du kan følge med i, hvorfor og hvordan Clevers tilbagebetalingssats har udviklet sig i løbet af 2019.

1. kvartal 2019 - 2,10 kr. inkl. moms per forbrugt kilowatttime.
Mulighed for tilbagebetaling af abonnementsomkostninger fra elleverandør og lokale elnetselskab bortfalder fra 1. januar 2019.

2. kvartal 2019 - 2,10 kr. inkl. moms per forbrugt kilowatttime.
Ingen ændringer i forhold til 1. kvartal 2019.

3. kvartal 2019 - 2,00 kr. inkl. moms per forbrugt kilowatttime.
Energistyrelsen nedsætter PSO-tariffen til 0 øre per forbrugt kilowatttime. Fald i elpris på 10% i forhold til 1. kvartal 2019.

Kilde: www.elpris.dk og www.ens.dk/service/statistik-data-noegletal-og-kort/aktuel-pso-tarif

Fandt du dit svar?